Anul universitar 2018 - 2019
Sub-categories
Secretariat -Tutorat consiliere
Cursuri
Evaluarea activitatii tutorilor consilieri si DIDIFR de catre studenti
Evaluarea activitatii didactice de catre studenti