Anul universitar 2019 - 2020
Sub-categories
Secretariat -Tutorat consiliere
Cursuri
Evaluarea activitatii tutorilor consilieri si DIDIFR de către studenţi
Evaluarea activitatii didactice de către studenţi