Sub-categories
Secretariat - Tutorat-consiliere
Cursuri
Evaluarea activitatii tutorilor consilieri si DIDIFR de catre studenti
Evaluarea activitatii didactice de catre studenti